Hanne M. Frøyshov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne M. Frøyshov

Hanne M. Frøyshov
21.04.2015
Overdreven vekt på trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av ressursene. På gruppenivå gir slagenhetsbehandling med god margin mest helsegevinst God akutt...
Hanne Frøyshov
16.06.2015
Takk for en engasjert kommentar. Det er gledelig at forfatterne bak innlegget er enige i at det ikke er noe motsetningsforhold mellom akuttbehandling og slagenhetsbehandling, slik det også fremkommer...
Hanne Frøyshov
16.06.2015
Vi er åpenbart enige om mye. Herunder at slagpasienter ikke skal vente unødig på riktig behandling, at slagenhetens gode effekt er godt dokumentert, at vi må fremskaffe ny kunnskap, og at når det er...