Hanne Ludt Fossmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Ludt Fossmo

Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl Sanaker, Kristin Ørstavik
26.06.2018
Hereditary neuromuscular diseases are a heterogeneous group of disorders that may manifest at birth, although symptoms may also emerge in childhood or adulthood. Persons with hereditary neuromuscular...
Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl Sanaker, Kristin Ørstavik
26.06.2018
Arvelige muskelsykdommer er en heterogen gruppe sykdommer som kan manifestere seg ved fødsel, eller symptomene oppstår i barneår eller voksen alder. Personer med arvelig muskelsykdom har tidligere...
Mona K. Haug, Jorun Willumsen, Hanne Ludt Fossmo
28.11.2017
Det finnes kompetansemiljøer i spesialisthelsetjenesten med tilbud til personer med sjeldne, arvelige og nevromuskulære sykdommer. For få leger kjenner til disse kompetansemiljøene. Mange pasienter...