Hanne Kähler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Kähler

G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
The Norwegian System of Patient Injury Compensation (NPE) is a government agency subordinate to the Ministry of Health and Care Services. The agency processes claims for compensation submitted by...
G. Cecilie Alfsen, Ying Chen, Hanne Kähler, Ida Rashida Khan Bukholm
20.12.2016
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Etaten behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feil ved diagnose...