Hanne Hamre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Hamre

Hanne Hamre, Kristoffer Lassen
06.01.2021
Pankreaskreft har høy dødelighet og symptombyrde og rammer stadig flere nordmenn. Et dedikert kvalitetsregister kan bli avgjørende for å sikre god behandling. Femårsoverlevelsen av pankreaskreft (...