Hanne Baust Staurset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Baust Staurset

Ingvild Aune Søraas, Hanne Baust Staurset, Lars Slørdal, Olav Spigset
27.05.2014
Ved forskrivning av legemidler til eldre må man balansere flere hensyn – på den ene side har eldre mange sykdommer og plager som krever medikamentell behandling, på den annen side har de ofte endret...