Hannah Joan Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hannah Joan Jørgensen

Hannah Joan Jørgensen, Ole-Herman Tronerud
14.12.2020
I Danmark ble flere millioner mink avlivet for å hindre spredning av et mutert koronavirus. Saken understreker koblingen mellom menneskers og dyrs helse. Viruset SARS-CoV-2 gjorde et vertshopp...
Hannah Joan Jørgensen, Carlos das Neves
26.03.2020
Despite scientists’ warnings, the global community failed to prevent the COVID-19 pandemic. It was perhaps by chance that the new coronavirus arose when it did, but it was not by chance that it did...
Hannah Joan Jørgensen, Carlos das Neves
15.03.2020
Trass i varsler fra forskere klarte ikke verdenssamfunnet å forhindre covid-19-pandemien. Det var tilfeldigheter som gjorde at det nye viruset oppstod, men det var ikke tilfeldig at det var hos...