Hanna Oommen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Fødeavdelingen

Kvinneklinikken

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Hanna Oommen er fagutviklingsjordmor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hanna Oommen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media