Hanna Maria Eng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanna Maria Eng

Hanna Maria Eng
11.02.2019
Knut Wester stilte spørsmål ved om den medisinske dokumentasjonen som sakkyndige i dag vurderer som bevis på filleristing, er av tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til at den kan brukes som...