Hallvard Martin Reigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hallvard Martin Reigstad

Anders Batman Mjelle, Hallvard Martin Reigstad
24.08.2020
The picture shows an infant with clearly yellow skin along with a relative with normally pale skin. A three-month-old child was referred to the paediatric department by a health centre clinician...
Anders Batman Mjelle, Hallvard Martin Reigstad
20.08.2020
På bildet sees et spedbarn med tydelig gul hud sammen med en slektning med normalt blek hudfarge. Et tre måneder gammelt barn ble av helsestasjonslege henvist til barneavdeling grunnet gul hudfarge...