Hallgrímur Magnússon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hallgrímur Magnússon

Hallgrímur Magnússon
11.02.2014
I de senere år er mange av alderspsykiatriens oppgaver flyttet fra spesialisthelsetjenesten til førstelinjetjenesten. Er de eldre tjent med dette? Mange berømte statsmenn, deriblant Mahatma Gandhi (...