Hallgeir Mæsel Kolvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hallgeir Mæsel Kolvik (f. 1980)

er turnuslege ved Kirurgisk og ortopedisk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø og har forsket på forgiftningsepidemiologi ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Avdeling for atferdsfag, Universitetet i Oslo.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Avdeling for atferdsfag

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

og

Akuttmedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

* Nåværende adresse:

Kirurgisk og ortopedisk klinikk

Nordlandssykehuset Bodø

Artikler av Hallgeir Mæsel Kolvik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media