Halfdan Sørbye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Halfdan Sørbye

Halfdan Sørbye
09.01.2019
Det er nå opprettet et nasjonalt ekspertpanel som kan vurdere sakene til pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom, der det er spørsmål om det finnes annen etablert eller utprøvende behandling...
Halfdan Sørbye, Morten Brændengen, Lise Balteskard
17.01.2008
Kolorektal cancer er samlet sett den nest hyppigst forekommende kreftsykdommen i Norge, og i 2005 ble det diagnostisert rundt 3 450 nye tilfeller. Omtrent 30 % av pasientene har metastaser ved...
Martin Biermann, Boel Johnsen, Halfdan Sørbye, Magne Følling, Anders Sundin, Tore Bach-Gansmo
13.08.2009
Nevroendokrine svulster er sjeldne, og det oppdages under 200 nye tilfeller årlig i Norge. I en nylig publisert oversiktsartikkel er det imidlertid beskrevet en 72 % økning i insidens i Norge fra...