Håkon Kinck Borén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : b29076@ous-hf.no

Håkon Kinck Borén er lege i spesialisering i indremedisin og i infeksjonssykdommer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Håkon Kinck Borén
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media