Håkon Bolkan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Bolkan

Brynjulf Ystgaard, Håkon Bolkan
20.08.2013
Task shifting is a topic not only in Norway. In Africa, training of other groups of health personnel to perform tasks that are traditionally within the purview of the medical profession represents an...
Brynjulf Ystgaard, Håkon Bolkan
20.08.2013
Jobbglidning er et tema ikke bare i Norge. I Afrika er opplæring av andre grupper helsepersonell i tradisjonelt legearbeid et viktig virkemiddel for å sikre befolkningen et helsetilbud...