Håkon Bleken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Bleken

Magnus Røger, Håkon Bleken
29.11.2011
I sin kronikk om reproduktiv helse i Tidsskriftet nr. 19/2011 gir Berit Austveg & Johanne Sundby en fordreid fremstilling av den katolske kirke ( 1 ). Forfatterne synes å mene at fremskritt på...