Håkon Bergseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Bergseng

Karin Skjellegrind, Håkon Bergseng
04.11.2019
Alvorlig sykdom hos spedbarn forekommer heldigvis sjelden i Norge i dag. Uspesifikke symptomer og funn hos denne pasientgruppen kan gjøre diagnostikken vanskelig, og en bred tankegang er avgjørende...
Håkon Bergseng
01.02.2007
I Tidsskriftet nr. 23/2006 har Rolf Kirschner og medarbeidere et innlegg mot screening av gravide med tanke på gruppe B-streptokokker ( 1 ). Forfatterne diskuterer et komplekst problemområde, og jeg...