Håkon Asak

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Håkon Asak (f. 1973)er spesialist i anestesiologi og arbeider som overlege ved Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus og overlege i Sykehusgruppen, Forsvarets sanitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for anestesiologi

Oslo universitetssykehus

og

Forsvarets sanitet

Sessvollmoen

Artikler av Håkon Asak
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media