Håkan Mattsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkan Mattsson

Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska, Håkan Mattsson
29.11.2011
The accident at the Fukushima nuclear power station in Japan in 2011 is the second biggest nuclear accident in history. Like the Chernobyl accident, it has been assigned the highest severity rating...
Jon-Magnus Tangen, Alicja Jaworska, Håkan Mattsson
29.11.2011
Ulykken i Fukushima-kraftverket i Japan i 2011 er den nest største kjernekraftverkulykken i historien. I likhet med Tjernobyl-ulykken er den blitt klassifisert til den høyeste alvorlighetsgraden på...