Per Haave

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Haave

Anne Kveim Lie, Guri Rørtveit, Kristine Lillestøl, Øivind Larsen, Ole Georg Moseng, Christoph Gradmann, Magnus Vollset, Ketil Slagstad, Per Haave
14.12.2020
Foto: Nina Husom Professor Aina Schiøtz døde 73 år gammel lørdag 31. oktober, etter lang tids sykdom. Vi har mistet en kjær og kunnskapsrik kollega og en sjelden...
Per Haave
13.12.2007
Frem til 1927 fikk medisinske kandidater fra universitetet i Oslo automatisk praksisrett ved bestått embetseksamen og avlagt legeløfte samt utført praktikanttjeneste i studietiden. Jeg vil i denne...
Per Haave
17.12.2009
Det Kongelige Kirurgiske Akademi i København ble etablert i 1785 og kunne to år senere flytte inn i en ny bygning i Bredgade, vegg i vegg med et par av paviljongene til Det Kongelige Frederiks...
Per Haave
06.11.2003
Helt frem til siste halvdel av 1980-tallet fantes artikler ledsaget av slike og liknende merknader. Så også i 1947 da Ørnulv Ødegård presenterte en oversikt over lobotomi som behandlingsmetode «i den...
Per Haave
23.08.2011
I eksil under den annen verdenskrig begynte Karl Evang (1902 – 81) – Norges helsedirektør fra 1938 til 1972 – å legge planer for velferdsstatens helsevesen. Med rasjonelle tiltak basert på medisinsk...
Per Haave
29.04.2014
Medisinsk praksis har ikke alltid vært tuftet på god og relevant kunnskap og har heller ikke alltid stått seg etisk. Det var tilfellet med insulinsjokkbehandlingen. Insulinsjokkbehandlingen fikk et...