Gyri Aasland Gradek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gyri Aasland Gradek (f. 1965) er spesialist i medisinsk genetikk, med spesiell interesse for syndromutredning. Hun er overlege ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssykehus, og har også enkelte poliklinikkdager ved Stavanger universitetssjukehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gyri Aasland Gradek
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media