Gyda Østli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gyda Østli

Gyda Østli, Johan Ræder
02.02.2021
When severe injuries have been incurred, the initial focus is on surgical treatment and life-saving measures. In studies of this early phase, severe pain has been reported in more than 50 % of...
Gyda Østli, Johan Ræder
25.01.2021
Etter store skader vil fokus i første omgang være knyttet til kirurgisk behandling og livreddende tiltak. I studier av denne tidlige fasen er det rapportert sterke smerter hos mer enn 50 % av...