Gustav Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gustav Pedersen

Gustav Pedersen, Elin Laxdal, Torbjørn Jonung, Steinar Aune
18.01.2007
Claudicatio intermittens er en tilstand som karakteriseres av smerter eller tretthet i muskulaturen i underekstremitetene etter en viss tids gange. Symptomene kommer tidligere hvis pasienten går...
Elin Laxdal, Svein Roar Amundsen, Gustav Pedersen, Einar Børre Dregelid, Steinar Aune, Jan Wirsching, Guttorm Lysvold Jenssen, Kristian T. Søvik
06.05.2004
Stentgraftbehandling av aortaaneurismer ble utviklet av Parodi og Palmaz i slutten av 1980-årene, og de første behandlingsresultatene ble publisert i 1991( 1 ). I begynnelsen anvendte man «...
Gustav Pedersen, Steinar Aune
30.04.2003
Trombendarterektomi av a. carotis ved symptomgivende høygradig stenose er et profylaktisk inngrep for å unngå at pasienten skal få hjerneslag. Rolf Hanoa tar i Tidsskriftet nr. 6/2003 prisverdig opp...
Gustav Pedersen, Elin Laxdal, Jan Wirsching, Steinar Aune
11.09.2003
Bruken av endovaskulær behandling av aterosklerotiske lesjoner i underekstremitetene har økt i de senere år. Den vanligste metoden ved stenoser og korte okklusjoner er perkutan transluminal...
Gustav Pedersen, Trond Bjerke Larssen, Kjell Øvrebø, Peter Coll, Ola Røkke*
06.05.2004
Akutte gastrointestinale blødninger skyldes oftest sår, svulster eller karanomalier i oesophagus, ventrikkel, duodenum eller colon. Som regel finner man blødningskilden ved øvre eller nedre endoskopi...
Einar Dregelid, Elin Laxdal, Gustav Pedersen, Steinar Aune
07.04.2005
Ved hjertekirurgi, karkirurgi, ortopedisk kirurgi og prostatakirurgi bør acetylsalisylsyre ikke rutinemessig seponeres. Ved annen kirurgi bør konsekvensen av blødning i hvert tilfelle veies opp mot...