Guri Greiff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Guri Greiff (f. 1964) er spesialist i anestesiologi, overlege ved Avdeling for thoraxanestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Guri Greiff
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media