Guri Bårdstu Majak

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Guri Bårdstu Majak er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsleder og overlege ved Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Guri Bårdstu Majak
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media