Guri Aarseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guri Aarseth

Guri Aarseth
17.02.2021
The patient, not the doctor, should have the right and duty to report to the Norwegian Labour and Welfare Administration how their illness affects their ability to work. The ideal of patient co-...
Guri Aarseth
08.02.2021
Pasienten, ikke legen, bør ha rett og plikt til å redegjøre overfor Nav for hvordan sykdom påvirker arbeidsevnen. I vårt liberale samfunn står idealet om pasientens medbestemmelse og autonomi sterkt...
Guri Aarseth
13.01.2020
Nina Lykke Full spredning En legeroman. 283 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-495-2151-7 Med Brageprisen 2019 i ryggen har Nina Lykke fått merkelappen «Norges største...
Guri Aarseth
26.08.2010
Gutkind, L Becoming a doctor From student to specialist, doctor-writers share their experiences. 228 s. New York, NY: W.W. Norton, 2010. Pris USD 27 ISBN 978-0-393-07156-6 Redaktøren av denne...
Guri Aarseth, Anne H. Kveim Lie, Bård Natvig
16.10.2012
Leger kurses i å samtale med pasientene, men deres skriftlige ferdigheter får liten oppmerksomhet. Bak hver av de ca. 300 000 uføretrygdede i Norge finnes minst én og ofte flere legeerklæringer...
Guri Aarseth
07.02.2012
Bondevik, Hilde Stene-Johansen, Knut Sykdom som litteratur 13 utvalgte diagnoser. 411 s. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 398 ISBN 978-82-7477-506-0 Forfatterne har i mange år interessert seg for...
Guri Aarseth, Bård Natvig, Eivind Engebretsen, Anne Helene Kveim Lie
14.01.2014
Legeerklæringen ved arbeidsuførhet er ment å gi svar på om folketrygdlovens krav til årsakssammenheng mellom sykdom og uførhet er oppfylt. Vi har tidligere hevdet at kvaliteten på legenes erklæringer...