Gunvor Eikeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunvor Eikeland

Gunvor Eikeland, Helge Garåsen, Geir Jacobsen
08.09.2005
Ved St. Olavs Hospital var i 2002 93 % av alle innleggelser i medisinsk avdeling øyeblikkelig hjelp, og for hele sykehuset var andelen 60 % ( 1 ). I perioder er det et betydelig overbelegg på...