Gunnar Tafjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Tafjord

Nils Kristian Raabe, Wolfgang Lilleby, Gunnar Tafjord, Lennart Åström
29.05.2008
Cancer prostatae er den hyppigst forekommende kreftsykdom hos menn. I 2005 fikk 3 662 norske menn diagnosen. Median alder ved diagnosetidspunktet var 71 år, og 12,2 % var under 60 år ( 1 )...
Nils Kristian Raabe, Wolfgang Lilleby, Gunnar Tafjord, Lennart Åström
29.05.2008
Prostate cancer is the most prevalent type of cancer in men. In 2005, 3 662 Norwegian men were diagnosed with this cancer; median age at the time of diagnosis was 71 years and 12.2 % were younger...
Nils K. Raabe, Gunnar Tafjord, Wolfgang Lilleby
15.05.2012
Ved høydoserate brakyterapi implanteres strålekilder med kort rekkevidde direkte inn i prostata. Kombinert med hormoner og ekstern strålebehandling oppnås god tumorkontroll og gode langtidsresultater...