Gunnar Norgård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Norgård

Håvard Trønnes, Gunnar Norgård, Ansgar Berg
20.09.2007
Hos små barn med feber og inflammasjonstegn, som forhøyet CRP og forstørrede lymfeknuter, vil det være naturlig å lete etter et primært infeksjonsfokus. Når dette ikke finnes, bør andre underliggende...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Ånen Aarli, Jostein Kråkenes, Gunnar Norgård, David Russell
05.11.2009
Arterielt hjerneinfarkt etter nyfødtperioden har en insidens på ca. 1–2/100 000 barn/år i Nord-Amerika, Europa og Australia ( 1 , 2 ). Vi mangler data fra fattige og barnerike befolkningsgrupper i...
Rebekka Helle, Terje Alsaker, Gunnar Norgård
01.07.2004
Kawasakis sykdom (mukokutant lymfeknutesyndrom) er en systemisk vaskulitt som i hovedsak rammer barn under fem år. Gutter rammes oftere enn jenter, i forholdet 1,5 : 1. Prevalensen er høyest hos...
Asle Hirth, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Lars Thomassen, Gunnar Norgård
20.03.2003
Åpentstående foramen ovale skyldes manglende tilhefting av septum primum mot septum secundum, og danner en potensiell forbindelse mellom høyre og venstre forkammer. Autopsistudier har vist en...
Erik Thaulow, Harald Lindberg, Gunnar Norgård, Per Lunde, Jardar Hals
10.03.2000
Moderne operasjonsteknikker og bedrede diagnostiske og medisinske behandlingsrutiner har bidratt til at overlevelsen er blitt forbedret for pasienter med medfødte hjertefeil. Om lag 1 % av dem som...
Gunnar Norgård, Gottfried Greve, Gunnar Alm Rosland, Ansgar Berg
21.04.2005
Hjertebilyd er vanlig hos barn (50 – 90 %), men som regel dreier det seg om fysiologiske bilyder hos hjertefriske barn ( 1  –  7 ). Bilyd kan også være tegn på alvorlig medfødt hjertesykdom, og noen...
Ansgar Berg, Gottfried Greve, Asle Hirth, Gunnar Alm Rosland, Gunnar Norgård
21.04.2005
Hyppigheten av medfødte hjertefeil blant levendefødte er omtrent 1 %. Dette er den største gruppen medfødte misdannelser. Minst 80 % av medfødte hjertefeil oppdages i første leveår, og en stor del av...
Helga Midtbø, Asle Hirth, Gunnar Norgård, Gottfried Greve
01.12.2005
Infeksiøs endokarditt har en insidens på 4,2 per 100 000 for befolkningen generelt ( 1 ). Ved flere medfødte hjertefeil er det en betydelig økt risiko for infeksiøs endokarditt. Pasienter med...
Wiebke Sivertsen, Jan Risberg, Gunnar Norgård
22.04.2010
Åpent foramen ovale finnes hos omtrent 25 % av befolkningen ( 1 , 2 ) og har vært antatt å kunne være en medvirkende årsak til trykkfallssyke. Symptomene på trykkfallssyke oppstår etter dykking og...
Gunnar Norgård
22.04.2010
Hjertesvikt har hos barn en annen og mer variert genese enn hos voksne. I noen tilfeller kan diagnosen bli forsinket fordi barna har få symptomer og tegn som peker direkte mot hjertesvikt eller...