Gunnar Kvalvaag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Kvalvaag

Tore W. Steen, Per Hjortdahl, Gunnar Størvold, Kostas Vilimas*, Petter Elstrøm*, Ingrid Esholdt, Gunnar Kvalvaag
16.06.2005
Genital infeksjon med Chlamydia trachomatis er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon i Norge. I 2002 var 16 356 av 254 632 prøver (6,4 %) som ble innsendt til mikrobiologiske laboratorier...
Tore Wælgaard Steen, Kirsten Marie Garder, Samir Kadiric, Gunnar Kvalvaag, Marit Velten Loraas, Margit Sivertsen
17.09.2013
Sykehjemsbeboere med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) skal ikke isoleres over lengre tid. Et alternativ til å ha MRSA-bærere i vanlige avdelinger er å opprette egne enheter. I Oslo...
Tore Wælgaard Steen, Silje Bakken Jørgensen, Kirsten Marie Garder, Ruby del Risco Kollerud, Gunnar Kvalvaag, Anita Blomfeldt
17.09.2013
Antallet registrerte infeksjoner forårsaket av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har vist en markant økning i Norge siden årtusenskiftet: fra 63 i 2000 til 563 i...