Gunnar Kvalvaag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gunnar Kvalvaag (f.1947) er etatsoverlege og spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han er medisinskfaglig rådgiver for ledelsen og legene i etaten, har som arbeidsområde fagutvikling og kvalitetsarbeid i tillegg til administrative oppgaver innenfor det medisinskfaglige området.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Sykehjemsetaten

Oslo kommune

Artikler av Gunnar Kvalvaag
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media