Gunn Karin Skjetne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunn Karin Skjetne

Bernhard Weidle, Torbjørn Gåsnes, Gunn Karin Skjetne, Anne Lise Høyland
18.03.2011
Begrepet «gjennomgripende utviklingsforstyrrelse» brukes synonymt med «autismespekterforstyrrelse» og inkluderer barneautisme, atypisk autisme, Retts syndrom, disintegrativ forstyrrelse i barndommen...