Gunn Kari Sangolt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunn Kari Sangolt

Siv Cathrine Høymork, Johan Ræder, Gunn Kari Sangolt
09.02.2006
Dag Bratlid retter i Tidsskriftet nr. 23/2005 søkelyset mot et viktig tema, nemlig ufullstendige data bak valg og dosering av legemidler til barn ( 1 ). Han hevder her at propofol hos barn gir «økt...