Gunn E. Vist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gunn E. Vist (f. 1965) forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Oppgitte interessekonflikter: De tre forfatterne har skrevet en systematisk oversikt om samme tema som artikkelforfatterne.

Artikler av Gunn E. Vist
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media