Gunn-Britt Jarnlo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunn-Britt Jarnlo

Astrid Bergland, Gunn-Britt Jarnlo, Torgeir Bruun Wyller
12.01.2006
Fall er et betydelig helseproblem hos eldre og fører ofte til brudd og andre alvorlige skader, særlig hos kvinner ( 2  –  4 ). Rapportert livstidsinsidens av skader forårsaket av fall varierer mellom...