Gunhild Øygard Fosse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gunhild Øygard Fosse er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi og konstituert overlege ved Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gunhild Øygard Fosse
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media