Gunhild Gislerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunhild Gislerud

Gunhild Gislerud, Bjørgulf Claussen, Dag Bruusgaard
30.08.2000
Utredningen om ny legelov og proposisjonen fra regjeringen fant det unødvendig med aldersgrense for legelisensen (1), tatt i betraktning de andre bestemmelsene om legens skikkethet i § 8, som lyder (...