Gulim Murzakanova

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Gulim Murzakanova er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege og ph.d.-student.

Artikler av Gulim Murzakanova
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media