Gry Stine Kopperud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Stine Kopperud

Trude Tangen Volla, Gry Stine Kopperud
03.04.2008
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en langsomt progredierende sykdom. Den hyppigst kjente årsak til sykdommen er røyking ( 1 ). Nær 10 % av den voksne befolkningen i Norge er rammet, og...
Tor Iversen, Gry Stine Kopperud
10.11.2002
Torgeir Bruun Wyller & Knut Laake har en litt bråkjekk kommentar til vår artikkel om befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester (1). Deres første innvending dreier seg om fylkesvise...
Tor Iversen, Gry Stine Kopperud
20.09.2002
Ifølge helseforetaksloven (1) skal helseforetakene yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk...
Tor Iversen, Gry Stine Kopperud
20.08.2001
I det offentlige helsevesen inneholder ventelistene de pasientene som sykehusene planlegger å undersøke og eventuelt behandle. Disse pasientenes ventetid er gjenstand for offentlig oppmerksomhet og...