Gry Nordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Nordal

Teresia Wangensteen, Gry Nordal, Erlend Hem, Per E. Børdahl
18.12.2003
Utviklingen i fødselshjelp har ikke vært jevnt fremadskridende, men har skjedd i sprang innen relativt snevre tidsrammer. Gjennom 1970- og 1980-årene gjennomgikk fødselshjelp og svangerskapsomsorg så...