Gry Merete Omland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Merete Omland

Gry Merete Omland, Simone Frizell Reiter
20.05.2011
Det er forhastet å forkaste en turnusordning som sikrer kvalitet og god fordeling av leger. Vi foreslår strengere språkkrav, kurs om kvalitetsarbeid, pasientsikkerhet og forhold som særpreger norsk...