Gry Marysol Grøneng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hun har bidratt med design og tolking av resultater og har godkjent innsendt manusversjon.

Gry Marysol Grøneng (f. 1978) er veterinær og har en ph.d-grad i epidemiologi. Hun er seniorrådgiver og prosjektleder for overvåkningssystemet Sykdomspulsen.

Artikler av Gry Marysol Grøneng
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media