Gry Hoem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: gry.hoem@uit.no

Institutt for medisinsk biologi

Universitetet i Tromsø

Hun har bidratt med idé, utforming, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon

Gry Hoem (f. 1987) er lege og ph.d.-stipendiat.

Artikler av Gry Hoem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media