Gry Hoem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Hoem

Gry Hoem, Jeanette Koht
31.10.2017
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is a hereditary neurodegenerative disorder caused by a mutation on the X chromosome. The major signs and symptoms are tremor, ataxia and...
Gry Hoem, Jeanette Koht
30.10.2017
Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom (FXTAS) er en arvelig nevrodegenerativ sykdom som skyldes en mutasjon på X-kromosomet. Hovedsymptomene og -funnene er tremor, ataksi og parkinsonisme. Opptil...