Gry Baadstrand Skare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Baadstrand Skare

Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
29.05.2008
Det er ofte vanskelig å evaluere effekten av offentlige helsetiltak som er rettet mot hele befolkningen eller deler av denne. I større grad enn ved kliniske studier kan tiltakene få konsekvenser man...
Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
13.03.2008
Livmorhalskreft er en av de få kreftformer der forekomst og dødelighet har vært fallende de senere tiår. Det er naturlig å se dette i sammenheng med at det finnes en enkel test som har vært brukt i...