Gro Stenerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Stenerud

Gunhild Vesterhus Strand, Heidi Wolden, Linda Rykkje, Åshild Gjellestad, Gro Stenerud
02.06.2005
Omkring år 1900 kunne man i et leksikon under alder lese at tennene falt ut som ledd i aldringsprosessen og at man således utviklet «oldingeansiktet» ( 1 ). I dag vet man at alder i seg selv ikke...