Gro Rosvold Berntsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Rosvold Berntsen

Gro Rosvold Berntsen, Line Linstad, Stein Olav Skrøvseth
21.10.2019
Økt digitalisering og utnyttelse av helsedata kan gi bedre helse og folkehelse, men kan også føre til større sosiale forskjeller. Digitale helsedata, dvs. data om folks helse framskaffet gjennom...