Gro Mørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Mørk

Tuva Berit Berg-Knudsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Gro Mørk, Kim Alexander Tønseth
29.06.2020
Excision of skin lesions takes place regularly in general practice. The procedure is simple, but correct execution depends on a knowledge of skin anatomy and basic surgical principles. This article...
Tuva Berit Berg-Knudsen, Christoffer Aam Ingvaldsen, Gro Mørk, Kim Alexander Tønseth
23.06.2020
Eksisjon av hudlesjoner gjøres regelmessig i allmennpraksis. Prosedyren er enkel, men riktig utførelse forutsetter kunnskap om hudanatomi og basalkirurgiske prinsipper. Denne artikkelen presenterer...
Gro Mørk, Nils-Jørgen Mørk
30.10.2000
Pyoderma gangrenosum er en kronisk inflammatorisk, ofte ulcererende hudsykdom. Tilstanden starter gjerne med en smertefull nodulus eller pustel som etter hvert utvikler seg til en ulcerasjon, ofte...
Ingrid Roscher, Trine Brevig, Gro Mørk, Per Helsing, Petter Gjersvik
13.12.2011
Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft, og insidensen er økende både i Norge og på verdensbasis. Omtrent 10 – 15 % av disse svulstene har et aggressivt, infiltrerende og/eller...