Gro Mørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for hudsykdommer

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hun har bidratt med gjennomlesing og kommentering av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Gro Mørk er spesialist i hudsykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gro Mørk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media