Gro Mørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Mørk

Gro Mørk, Nils-Jørgen Mørk
30.10.2000
Pyoderma gangrenosum er en kronisk inflammatorisk, ofte ulcererende hudsykdom. Tilstanden starter gjerne med en smertefull nodulus eller pustel som etter hvert utvikler seg til en ulcerasjon, ofte...
Ingrid Roscher, Trine Brevig, Gro Mørk, Per Helsing, Petter Gjersvik
13.12.2011
Basalcellekarsinom er den vanligste formen for hudkreft, og insidensen er økende både i Norge og på verdensbasis. Omtrent 10 – 15 % av disse svulstene har et aggressivt, infiltrerende og/eller...