Gro Mjeldheim Sandal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Mjeldheim Sandal

Erik Skjeggestad, Gro Mjeldheim Sandal, Pål Gulbrandsen
30.06.2015
In recent years, approximately 16 % of the medical practitioners and 20 % of the specialists in Norway are international medical graduates (IMGs) and hold foreign citizenship ( 1 , 2 ). We know that...
Erik Skjeggestad, Gro Mjeldheim Sandal, Pål Gulbrandsen
30.06.2015
De siste årene har rundt 16 % av de praktiserende legene i Norge og 20 % av spesialistene hatt utenlandsk utdanning og statsborgerskap ( 1 , 2 ). Det er kjent at utenlandske arbeidstakere kan erfare...