Gro Killi Haugstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Killi Haugstad

Unni Kirste, Gro Killi Haugstad, Siv Leganger, Svein Blomhoff, Ulrik Fredrik Malt
10.05.2002
Pasienter med kroniske bekkensmerter er ofte vanskelige å behandle. Legen erkjenner at pasientene lider, men forstår ofte i liten grad mekanismene som ligger bak. I noen tilfeller er det etter...
Tor S. Haugstad, Gro Killi Haugstad, Unni M. Kirste, Rolf Kirschner, Elin Håkonsen
07.02.2012
Somatocognitive therapy has proved highly effective for treating chronic pelvic pain in women. We believe that this therapy should be tested in more gynaecological departments. Long-term pelvic pain...
Tor S. Haugstad, Gro Killi Haugstad, Unni M. Kirste, Rolf Kirschner, Elin Håkonsen
07.02.2012
Somatokognitiv terapi har viste god effekt ved behandling av kroniske underlivssmerter hos kvinner. Vi mener denne behandlingsformen bør prøves ut ved flere gynekologiske avdelinger. Langvarige...