Gro Idland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Idland

Siri Vangen, Anne Karen Jenum, Sidsel Graff-Iversen, Gro Idland
12.03.2009
Antall og andel eldre i befolkningen øker. Det nevnes imidlertid sjelden at majoriteten av eldre er kvinner. Helseutfordringene knyttet til en aldrende befolkning antas å sette inn for fullt fra ca...