Gro C. Havnen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro C. Havnen

Solveig T. Holmsen, Gro C. Havnen, Elisabet Nordmo, Hedvig Nordeng, Olav Spigset
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 20/2016 publiserte Holmøy & Torkildsen en oversiktsartikkel om behandling av multippel sklerose i svangerskap og ammeperiode ( 1 ). Vi er i hovedsak enige i anbefalingene i...
Hedvig Nordeng, Gro C. Havnen, Olav Spigset
15.05.2012
During pharmaceutical treatment in the post-partum period there will often be a need to assess what drug would be the safest alternative if the woman is breastfeeding. Lack of knowledge among health...
Hedvig Nordeng, Gro C. Havnen, Olav Spigset
15.05.2012
Ved legemiddelbehandling i post partum-perioden er det ofte behov for å vurdere hva som er det tryggeste legemiddelalternativet hvis kvinnen ammer. Manglende kunnskap blant helsepersonell kan føre...