Gro Berntsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Berntsen

Gro Berntsen, Per Erlend Hasvold
19.05.2015
New technology enables patients to become involved and engaged in their own health and ill-health. Quality standards and privacy must be ensured Although personalised services and patient engagement...
Gro Berntsen, Per Erlend Hasvold
19.05.2015
Ny teknologi gjør det mulig å involvere og engasjere pasientene i egen helse og sykdom. Faglig kvalitet og personvern må sikres i de tilbudene som kommer Selv om personorienterte tjenester og...